Disse har fått omstillingsmidler siden starten i 2016

Her er oversikten over alle som har fått økonomisk hjelp fra omstillingsprogrammet siden starten