Gå til sidens hovedinnhold

Disse veiene vil Statens vegvesen satse på – E134 prioriteres

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen foreslår 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer som de vil satse på i neste Nasjonal Transportplan.

Store innsparinger gjør at Vegvesenet kan igangsette 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022–2033.

Prosjektet E134 Saggrenda – Elgsjø er lagt inn i NTP, og prosjektet er estimert å ha en kostnad på 2.234

«Trafikktung korridor mot de større byene preget av flaskehalser. Liten restkapasitet, til dels lav standard,» står det beskrevet om strekningen på Statens vegvesen sine sider.

Prioritert forbindelse

Statens vegvesen beskriver E134 som en prioritert øst-vest-forbindelse sør for Hardangervidda.

– Vi foreslår at strekningen E134 Saggrenda–Elgsjø prioriteres i øst og E134 Seljestad–Røldal–Vågslid i vest. Dette vil gi høyere regularitet, bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid. Kostnadene på disse prosjektene er redusert med 28 % siden vi startet arbeidet med dem. Videre vil vi fortsette planarbeidet mot Haugesund og mellom Elgsjø og Gvammen, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Strekningen har høy andel tungtrafikk og er en sentral transportåre mellom Østlandet og Haugalandet. Vinterregulariteten over Haukeli er den viktigste utfordringen i vest, og veistandard mellom Kongsberg og Notodden er den største utfordringen i øst

– Ikke ferdig med å bygge vei

– Dette er et resultat av at Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kr på veiprosjektene som ligger i NTP. Dermed kan vi foreslå at nye prosjekter prioriteres inn, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

I neste NTP legges det derfor inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger med rv. 3 i Østerdalen, rv. 4 Hadeland, E134 Røldal–Seljestad på Haukelifjell og E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold nord for Fauske som gode eksempler.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene–og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier veidirektøren.

–Folk er stort sett blide og skjønner at vi bare gjør jobben vår