– Denne stenginga gjennomfører vi fordi DNT som organisasjon ønsker å ta vår del av ansvaret for å sikre gode levevilkår for villreinen, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening til Nationen.

Villreinen er ekstra sårbar i mai når kalvinga finner sted. 16 DNT-hytter stenges derfor fra 1. mai til 10. juni. Det gjelder Hadlaskard, Helberghytta, Hellevassbu, Kalhovd, Litlos, Lufsjå, Lågaros, Middalsbu, Mogen, Mårbu, Rauhelleren, Sandhaug, Stavali, Stordalsbu, Torehytta og Tyssevassbu.

– Disse hyttene vil også være stengt for overnatting i perioden fra og med 15. oktober 2022 til og med 1. mars 2023, sier Solvang.

25. april la Miljødirektoratet fram en ny rapport som slår fast at tilstanden for villreinen i seks av ti nasjonale villreinområder ikke når målene som regjeringen har satt. Disse seks områdene er Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke.