Drivstoffprisen nå under 13 kroner

Drivstoffprisen ser ut til å fortsette å falle, og du må svært mange år tilbake for lignende pumpepriser.