Dropper utsmykkings-prosenten på skolebygget - kunstnere ber kommunen følge opp egne vedtak

Til tross for tidligere vedtak i kommunestyret vil ikke administrasjonen  sette av 1 prosent av byggebudsjettet til utsmykning på den nye ungdomsskolen i Atrå. Det får kunstnere til å reagere.