(Telemarksavisa)

Det er fylkeskommunen som peker på det, og grunnen er litteraturprisen som «skal tildeles en forfatter som personlig eller gjennom sitt forfatterskap har tilknytning til Vestfold og Telemark».

Hensikten med prisen: Det «er å synliggjøre, stimulere og utvikle den litterære skriftkulturen i fylket».

Men i tillegg skal fylkeskulturprisen deles ut de neste månedene. Den er på 75 000 kroner og tildeles den, aktiv kunstner eller kulturaktør, som har gjort en betydelig innsats for kunst og kultur i Vestfold og Telemark.

Mange talenter

– Vestfold og Telemark er et litteratur- og kulturfylke, med mange dyktige og talentfulle forfattere og utøvere i mange ulike sjangere. Nå har innbyggerne muligheten til å bidra til at nettopp deres favorittforfatter- eller kunstner i fylket får heder og ære. Vi håper det kommer inn mange velbegrunnede forslag på kandidater fra hele vårt langstrakte og varierte fylke, sier Maja Foss Five i fylkets kulturutvalg.

Kandidatene kan bare foreslås av andre enn kandidatene selv.

På fylkeskommunens nettsider foreligger det skjemaer og retningslinjer.

Hovedutvalget besluttet hvem som får fylkeskulturprisen, en jury tar seg av litteraturprisen.

Fristen for å komme med forslag er satt til 15. august.