Norsk matproduksjon er avhengig av den norske bonden og småbrukeren. En hensynsfull bruk av norsk jord og lokale ressurser er viktig for klima-, og naturmangfoldskrisen og ikke minst vår matsikkerhet, nå, og i en stadig mer krevende klimatisk og geopolitisk fremtid. Som nasjon bør vi derfor i størst mulig grad produsere egen mat, på egne ressurser - vi må øke selvforsyningen!

Det er mye penger i mat, bare ikke for bonden! Bondens og småbrukerens inntekt er hovedsaklig politisk styrt - hva maten koster i butikk gjenspeiler ikke bondens faktiske utgifter. En bonde tjener i snitt 120kr timen, det er ikke lønn, det er dugnad! Nå må regjering og Storting ta inn over seg den alvorlige situasjonen vi står i. Det handler om norsk matsikkerhet og dermed norsk sikkerhet. Politisk handling må til, for nå er dugnaden over!

#dugnadenerover

Telemark Bonde- og Småbrukarlag

André Trondsen