1. Eldres hus.
Posisjonen i kommunen ønsker å bygge et stort helsesenter ved Eldres hus koste hva det koste vil. Man må evnt. rive og flytte en oppadgående KIWI forretning , erstatte nytt butitikkbygg, samt erstatte omsetnings og resultatstap til flytting er gjennomført, samt bekoste evnt rassikring. Vi snakker om en meget kostbar utbygging for en fraflyttingskommune med sviktende inntekter. Vi snakker om minst kr 500 mill .++
Jeg er ikke overrasket over SV som aldri har vært redd for å bruke folks skattekroner og som gjerne vil innføre eiendomskatt på boliger og fritidseiendommer. . Men at Tinn SP vil være med på dette, fremstår som underlig. Det blir lettere komisk når man begrunner utbyggingen med et vedtak fra ifjor. Selvsagt går det an å snu når man både har valgt den dyreste av alle løsninger og som heller ikke dekker kortsiktige behov. Disse investeringer skal komme på toppen av «Atråskolen», , vann og kloakkanlegg - Rjukan, « røret»ved torget mm. Etter kommunestyreloven har kommunestyret full anledning til å endre sine vedtak.

2.Rjukan sykehus.
Sykehuset vil egne seg meget godt for nødvendige kommunale rehabsenger som også kan tilbys nabokommuner oa.
Det har skjedd vesentlige endringer.
1. Prisen er falt fra kr 40 til 10 mill. ( antagelig under)
2. Ny ledelse i Sykehuset Telemark som det vil gå an å forhandle med for å beholde og utvikle polikliniske tjenester.

3. Behov for kommunen uansett for mer rehab, legevakt, mm.
Kommunen bør kjøpe sykehuset. Kjøpesummen vil være under kommunens «normale» konsulentforbruk på korttid.
Bruke samme modell som vi har gjort før, et kommunalt bygg gjennom eierskap, men selvgående ved statlige og private finansierte leietagere.
Sykehus og helse er en stor vekstnæring. Sykehuset vil kunne generere nye verdifulle arbeidsplasser. For Tinn handler det nå kun om å få flere mennesker gjennom arbeidsplasser og tilflytting. Men de må bo i Tinn for skatteinntekter, kjøpekraft og deltagelse. Vi trenger ikke å stå med « lua i hånda» Man har alt her, vi mangler bare jobbene.
Jeg er helt enig med tidl kommunelege og nestor i vårt helsevesen, Einar Opedal, som i et leserinnlegg forleden betegnet posisjonens vegring mot å overta sykehuset som en eneste stor « prestisjesak». Det kan være tungt å innrømme feil. Men folk i Tinn bør ikke fremover bli sendt for eldreomsorg hverken til Hjartdal eller Notodden, eller oppleve rekordhøye avgifter og nye skatter ,som følge av svak økonomisk styring.
Det snakkes om at sykehuset har stort vedlikeholdsbehov og det hives inn tall for å tilpasse argumentasjonen. Men fakta er ar sykehuset er bedre enn både Notodden og Kragerø sitt.

4. Tinn Helsetun.
Jeg har kjørt bil frem og tilbake fra bygda til Rjukan i snart 30 år i likhet med mange andre. Ca 30 min. uten kø. Hvorfor er det så mye verre å kjøre andre veien?
Utbygging av Tinn Helsetun med nye omsorgsboliger og utvidelse av sykehjem vil opplagt koste langt mindre enn utbygging av Eldres Hus med flytting og erstatning av forretninger, vei, rassikring mm. I tillegg vil de eldre kunne nyte godt av sol og vakre omgivelser. Mange har barn som har flyttet fra Rjukan allikevel. Alternativet Tinn Helsetun bør utredes og vurderes.
4. Savnet:
Det er mange hyggelige enkeltpolitikere også bla posisjonen i Tinn.Men det jeg savner ,er mer engasjement, kreativitet, stå på vilje og handlekraft, ikke minst på utsiden av dalføret for å få ting til å skje.
Jeg håper og satser på at Steinar Bergsland blir vår nye ordfører.