Gå til sidens hovedinnhold

ELDRES HUS OG TINN HELSETUN

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forrige kommunestyreperiode ble det vedtatt en helseplan med en planlagt storstilt utbygging av Eldres hus på Rjukan med utvidelse av sykehjem.med kortids rehabiliteteringsavdeling, bemannede og ubemannede omsorgsboliger i den trangeste delen av dalføret.. Denne storstilte utbyggingen er vanskelig å realisere ikke bare av økonomiske grunner. Vi snakker om kanskje nær kr 1 milliard i samlede investeringer.,men også vanskelig på grunn av plassmangel og verdensarv (hensynet til eksisterende bygningsmasse). Det ble heller ikke avsatt midler for denne utbyggingen. Prosjektet står fortsatt på stedet hvil på grunn av blant annet problemer knyttet til både ras og flomfare. Samtidig mangler Rjukan gode omsorgsplasser og og rehabiliteringsplasser.


Noen eldre har blitt sendt for rehabiliering i nabokommuner og andre har opplevd ekstra liggedøgn på sykehus i mangel av lokalt tilbud. Posisjonen mener det er feil at Tinn kommune ikke kan levere på de meste sentrale oppgaver innenfor eldreomsorgen.
Vi har Rjukan sykehus med bygningsmasse inntakt som kommunen idag bruker til kortidsavdeling, samt legevakt som bør kunne utvikles. Sykehuset bør være godt egnet til å dekke kommunens kortidsrehabilieringsbehov etter samhandlingsreformen. Kommunen skal nå inngå et større næringsprosjekt, som også vil kunne åpne for en kommunal overtagelse av sykehuset som Rjukans medisinske senter. Samtidig vil vi kunne stimulere fram sårt tiltrengte nye arbeidsplasser i dalføret. Helse og omsorgsutvalget har nylig vedtatt å utrede muligheten for å ombygge tidligere pensjonistboliger til omsorgsboliger ved Eldre hus. Denne bygningsmasse er verneverdig selv om det i dag ikke er fredet, Med nye omsorgsboliger på Rjukan og ombygging av Eldres hus til livsløpssenter, med et moderne dagsenter, og en velfungerende rehab avdeling på Rjukan sykehus vil store omsorgbehov være dekket innenfor realistisk budsjett og økonomi. Itillegg skal vi selvsagt ha en oppegående hjemmesykepleier og hjemmetjeneste da mange ønsker å bo lengst mulig hjemme.

Tinn Helsetun:
Posisjonen har aldri gått inn for at sykehjemmet skal avvikles eller nedbygges. Vi hadde neppe gått inn for to nye kommuneleger i Tinn Austbygd hvis ikke sykehjemmet skulle bestå. Tinn Helsetun er et velfungerende helseinstitusjon i vakre og grønne omgivelser.
Ved budsjettvedtaket i des. gikk posisjonen også inn for at vi må se på muligheten for å bygge ytterligere omsorgsboliger i Tinn Austbygd i tillegg til rehab på Rjukan sykehus. Vi ønsker politisk nå å se på muligheten til å bygge ut Tinn Helsetun slik at ytterligere sykehjemsplasser kan lokaliseres der, itillegg til nye omsorgsboliger. Tinn Helsetun med sin beliggenhet og nærhet til natur må være ideelt for de av våre eldre som må tilbringe sine siste år på institusjon.