I leserinnlegg av 16.8 beskylder Tor Dale Svendsen meg for å utøve hersketeknikk og sette opp by og land mot hverandre. Men er det hersketeknikk at jeg tror det blir kun et sykehjem i Tinn i fremtiden? Et synspunkt som forøvrig også er sterkt anbefalt av administrasjonen i Tinn kommune. Med synkende innbyggertall og svekket skatteinngang er det vanskelig å forestille seg at Tinn vil ha økonomi til å drifte to sykehjem som nesten ingen andre på vår størrelse og sågår større kommuner har. Er det å sette opp by og land mot hverandre at jeg i dette valget foretrekker Tinn Helsetun ikke bare pga sin vakre beliggenhet, men også pga arealtilgang.? Dale Svendsen går det ikke an å være uenige i sak uten å karakterisere hverandre negativt?

Går det ikke an i en kommune med knapt 5600 innbyggere å se kommunen under ett? Selv bor jeg i Atrå, jobber på Rjukan og Skinnarbu og hender jeg tar kveldsturer i Hovin. Det er ikke mer enn 30 min fra Rjukan til Tinn Austbygd, det er da ingen avstand å snakke om i våre tider. Tinn Austbygd er ellers det eneste område i Tinn med befolkningsvekst og har de høyeste boligpriser.

Eldres hus har begrenset areal og hvorfor må man se blindt på en konsulentrapport fra 2018, som ikke har vurdert hverken de bygningsmessige eller kostnadsmessige aspekter ved en storstilt utbygging? Hvorfor må en samlokalisere eller sentralisere nærmeste alle kommunens helsetjenester på samme sted og på den trangeste og vanskeligste tomten av alle? Det er få kommuner som ellers har samlokalisert sitt legesenter eller legevakt til sitt eldresenter. Opposisjonen mente at Tinn kommunestyre i 2020 ikke hadde anledning til å fravike konsulentrapportens anbefalinger og tidligere kommunestyrevedtak fra 2018, og reiste ugyldighetsinnsiglelser overfor statsforvalter dvs tidligere fylkesmann. Klagen ble blankt avvist.

Det ville vært alvorlige inngrep i demokratiske spilleregler om ikke et nytt kommunestyre kunne foreta politisk kursendring, hva skulle vi da ellers med kommunestyrevalg?

Selvagt er det viktig med gode primære helsetjenester i nærheten av brukerne. God kvalitet på hjemmetjeneste og hjemmesykepleie slik vi har idag er veldig viktig og må utvikles . De fleste vil foretrekke å bo hjemme lengst mulig. Før ble sykehjem mer brukt bla pga mangel på andre tilbud. På Rjukan vil man nå kunne bygge om eldreshus til bemannende omsorgsleiligheter som gir brukerene ennå mer trygghet i egne leiligheter. Et nytt tilbud innenfor eldreomsorgen som vi ikke har idag. Det som haster på Rjukan innenfor eldreomsorgen det er nye ubemannede omsorgsboliger. Skulle man fulgt den tidligere omsorgsplanen om en sentralisert utbygging på Bjørkhaug så vil man antagelig kunne å unngå ekspropiasjon av matvareforrretning, men da måtte en rive dagens bygningsmasse på eldres hus med de ekstra rivingskostnader dette medfører. For å få plass til bygningsmassen og parkeringsplass vil man bli nødt til å ekspropriere annen privat eiendom og man vil neppe gå klar av rassikringskrav. M.a.o det ville bli en meget kostbar byggegrop og svekke kommunens økonomi ytterligere.

Skal man bygge nytt må en også ta høyde for fremtidige utvidelsesbehov mm. Det vil det ikke være mulig her p.g.a mangel på areal mellom elva Måna og riksveien.

I tillegg vil man få landets dårligste uteareal. Jeg ser at Svendsen foreslår bruk av planter på verandaer og tak, men bør ikke brukerne også kunne ha et hyggelig uteområde og hage for stimulans og avkobling? Bygger vi om dagens bygningsmasse på Eldres hus til bemannende omsorgsleiligheter kan vi gå klar av rassikringstiltak og mye penger spart.

Rjukan medisinske senter: Nå har kommunen og sykehuset Telemark nylig satt ned en teknisk faggruppe som skal nøye vurdere sykehusets tekniske tilstand og behov for utbedringer mm.

Dersom handel blir gjennomført vil sykehuset kunne være ideelt for lokalisering av legevakt, legesenter, rehab, fysioterapi og psykiatritjenester. Heldøgnt bemannet vil kunne gi statlige omorgssenger innenfor rus og psykiatri. Avtalen gir en slik mulighet Er det noe Rjukan trenger så er det flere arbeidsplasser utenom kommunal sektor. Rjukan medisinske senter vil også kunne sikre at de statlige spesialisthelsetjenester fortsatt blir værende i kommunen og helst utvikles istedet for at vi risikerer at det meste flyttes til Notodden eller Skien.

Et fagmiljø på Rjukan medisinskesenter med heldøgns bemanning vil også dekke kommunens behov for øyeblikkelige senger, samt kunne gi et utvidet akutt tilbud, feks behandling av mindre benbrudd mm.