Elverk-striden: – Flesberg og Rollag er fortsatt den mest ønskede utviklingen

Rollag-ordføreren avslører at hun den siste tiden har brukt mye tid på fusjons-diskusjonene mellom Rollag elverk og Flesberg elverk.