Gå til sidens hovedinnhold

En avgjørende presisering om «elektro» 2, Notodden, Tinn og Hjartdal

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er en krevende øvelse å uttale seg i media når budsjettprosesser skaper både gode og dårlige nyheter. Denne gangen står folkevalgte i spagaten mellom Rjukan videregående skole og Notodden videregående skole der begge ønsker seg utdanningstilbudet «elektro 2».

Notodden videregående skole, som er vår nærmeste videregående skole, har i lengre tid ønsket å styrke sitt studietilbud og en tilføring av dette tilbudet vil gi elever som utdanner seg i elektrofag et fullverdig tilbud fra start til slutt på Notodden. Innstillingen i fra fylkesrådmannen foreslo nettopp dette overfor de folkevalgte. Isolert sett en viktig styrking av studiestedet på Notodden. Dessverre er det ikke tilført nye studieplasser i fylket, man foreslår å flytte disse fra Rjukan.

I vår samtale med lokalavisa Telen (og saken som kom på trykk i RA) mener vi det er tre viktige moment som kan feiltolkes:
1. Hjartdal og Notodden gleder seg IKKEover at «elektro 2» flyttes fra Rjukan (jfr overskrift i RA)
2. Det er ikke tilfelle at Hjartdal sin representant har startet en prosess for å flytte klassen fra Rjukan til Notodden. Han har bidratt med innspill på nye linjetilbud og sett hva samfunnets behov vil være knytet til spesielt til enorme etterslep i offentlig sektor på vann og avløp
3. For oss er dette ikke «en kamp» slik overskriften i Telen viser til. Det er en innstilling vi forholder oss til.

Øst-Telemark har kvaliteter og muligheter som forsterkes av samarbeid på mange områder. Vi ønsker oss mer ressurser til denne regionens satsing på videregående skole.
I denne saken stilles folkevalgte og ansatte i en krevende spagat. Da kan ord på trykk skape unødige misforståelser og feiltolkninger.

Hilsen

Bengt Halvard Odden – ordfører i Hjartdal kommune

Gry Fuglestveit – ordfører i Notodden kommune