Dagens politikk påfører ikke bare norske skattebetalere fremtidige kostnader på flere hundre milliarder kroner, men politikken hjelper heller ikke mennesker som reelt sett er på flukt.

Bare årets mottak av 3000 kvoteflyktninger påfører norske skattebetalere 58 milliarder kroner i livsløpskostnader, det er nesten like mye som årets forsvarsbudsjett p 69 milliarder kroner. Med unntak av ukrainske flyktninger som er reelle krigsflyktninger ser vi at alt for mange av de som kommer er velferdsmigranter. De som har reelt behov for hjelp og beskyttelse har ofte ikke økonomi eller mulighet til å betale menneskesmuglere til å reise på en farefull ferd over «halve jordkloden» for å komme til Norge og Europa.

Derfor ønsker Fremskrittspartiet i likhet med Danmark og Storbritannia et nytt asylsystem. Vi har derfor foreslått innføring av asylmottak i trygge land i Afrika og Asia der asylsøkere må bo mens de får søknaden sin bli behandlet. Får de avslag da de ikke har behov for beskyttelse blir de sendt tilbake til sitt hjemland, mens de som har reelt behov for beskyttelse får da innvilget opphold. Dog ikke fysisk i Norge, men i tredjelandet Norge har inngått avtale med.

Dette er selvfølgelig ikke like attraktivt som å få opphold i Norge og en får ikke nyte godt av norske velferdsgoder, men en får bo i et land der man er trygg fra kuler, bomber og forfølgelse. Barna skal få skolegang, en skal få helsehjelp og hjelp til bolig. Dette vil gjøre at mennesker på reell flukt får en trygg havn, mens velferdsmigrantene ikke får tilgang på pengene til norske skattebetalere.

Norge har et av verdens mest attraktive velferdssystemer og det er forståelig at mange ønsker å nyte godt av det. Det er ikke bærekraftig om NAV og folketrygden skal bli til verdens sosialkontor. Norge må selvfølgelig ha full kontroll over vår egen innvandrings- og integreringspolitikk. FrP ønsker derfor å si opp FNs migrasjonsavtale da vi ikke kan akseptere at vi fremtiden risikerer at land som Saudi Arabia, Russland, Iran og andre skal få styre politikken i Norge.

Fremskrittspartiet har i mange år advart om konsekvensene av en for høy innvandring og ikke minst en naiv integreringspolitikk. Vi har ofte vist til Sverige, men har blitt beskyldt av de øvrige partiene i Norge for å spre skremselspropaganda. Nå har selv Svenske politikere åpnet øynene og svenske myndigheter rapporterer selv at Sverige har blitt et av Europas farligste land på flere områder. For 10 år siden hadde Sverige knapt drap med skytevåpen. Sverige har mer enn 5 ganger så mange drept med skytevåpen enn i Norge.

For å unngå svenske tilstander ønsker Fremskrittspartiet både å redusere innvandringen til Norge betydelig, men også å stramme inn integreringspolitikken. Vi vil innføre innvandringsstopp på steder med mer enn 15% innvandrerandel, fjerne alle særfordeler av velferdsytelser og stille krav til at en selv gjør alt man kan for å lære seg norsk og komme seg ut i jobb. Vi ønsker derfor å slutte med at innvandrere kan motta passive ytelser da de nekter å integrere seg. Samtidig må vi være krystallklare på at bor en i Norge er det norske lover, regler og verdier som gjelder. Derfor må kampen om omskjæring, tvangsekteskap og sosial kontroll intensiveres. De som utfører dette skal miste retten til opphold i Norge umiddelbart og sendes tilbake.

En streng innvandrings- og integreringspolitikk vil ikke bare gagne det norske samfunnet som helhet, det vil også være til stor hjelp for alle skikkelige innvandrere som ønsker å bli en del av det norske samfunnet, jobbe og skape et bedre liv for seg og sin familie i Norge. Dessverre sviktes alle skikkelige innvandrere av politikere som lever i en eventyrverden der de nekter å ta innover seg realitetene. De andre partiene har i stor grad nektet å basere politikken på fakta da ønsket om å fremstå som «snill og varm» er viktigere enn å sikre det norske velferdssamfunnet og å hjelpe reelle mennesker på flukt

Innvandrings- og integreringspolitikken i Norge trenger betydelige innstramminger for velferdssamfunnets fremtidige eksistens.