Det var med sorg vi mottok budskapet om at vår tidligere leder, Ingeborg Botnen var gått bort.

Ingeborg var, i egenskap av leder av Rjukan bibliotek også naturlig medlem i Foreningen Nordens styre. Og hun var den selvfølgelige leder etter Ingrid Kjelsnes. Et verv hun hadde i mange år og som hun skjøttet med den største iver og selvfølgelighet.

Som medlem i kommunestyret ble hun valgt inn i «Nordenkomiteen», og hun viste seg som en ekte «nordist» allerede til Nordendagene i 1973. Som leder i Norden Rjukan ble hun valgt i 2003, et verv hun hadde til 2011 da hun ba om å få bytte til nestleder.

Ingeborg var svært opptatt av å holde de nordiske bånd samlet, og hun reiste stadig mellom våre vennskapsbyer og de kommunale ledere for å drive «nordisk politikk». Hun følte det som et personlig tap da beskjeden om at Nakskov lokallag var oppløst på grunn av kommunesammenslåing på Lolland. Vi vil fortsette det gode arbeidet du startet med å holde våre bånd inntakte, og det er håp om å få tilbake samarbeidet med Tinn og Varkaus så vel som Sandviken.

Ingeborg var fremst i arbeidet med å få en verdig navnesetting av våre vennskapsbyer i Rjukansamfunnet, og Sandvikens plass, Nakskov plass og Varkaus plass står som et minne over alle som arbeidet for det nordiske fellesskap. Fremst av disse står Gunnar Odd Hagen og Ingeborg Botnen.

Hun flyttet fra Rjukan til Oslo for å komme nærmere sine venner fra stortingstida og sin søster, og det var nesten slik at laget her oppe gikk i oppløsning av den grunn, men med sterk moralsk støtte fra Ingeborg holdt vi ut, og det er med stolthet og glede vi i dag kan se tilbake på arbeidet som er nedlagt, og at vi i dag er i vekst ! Vi har mye å takke Ingeborg for og våre tanker går i dag først og fremst til hennes familie og nærmeste. Vi lover deg, Ingeborg: Foreningen Norden Tinn skal bestå! Takk for din innsats, nå; Hvil i fred.

Foreningen Norden, Tinn

Sten Bjarne Furø