Gå til sidens hovedinnhold

En fjellhall har mange fordeler

- En hall i fjell vil medføre betydelig mindre vedlikehold enn en hall i dagen.

Jeg har lest rapporten vedrørende forstudien for en flerbrukshall på Rjukan. Ut fra den rapporten kan jeg ikke se at en hall i fjell er vurdert og tatt med i utredningen.

En hall i fjell med et enkelt portalbygg på sydsiden av Rjukanbadet, vil medføre til at man ikke stenger muligheten ved utvidelse av badet med surfehall eller andre aktiviteter på nordsiden av badet.

En hall i fjell vil medføre betydelig mindre vedlikehold enn en hall i dagen.

Driftskostnadene vil også bli betydelig minder på grunn av at temperaturen inne i fjellet konstant holder seg på ca.7 til 8 plusgrader gjennom hele året. Det gjør at man ikke trenger kjøleanlegg, men kun en varmeveksler til oppvarming av hallen fra 8 til 22 grader gjennom hele året. Dette gir en enorm besparelse i strømutgifter gjennom hele hallens levetid.I et fjellanlegg frigjør man et stort uteareal til andre aktiviteter. Blant annet låser man ikke fremtidige utvidelser ved Rjukanbadet.

Et annet aspekt er at et fjellanlegg også kan brukes som tilfluktsrom, noe som Rjukan har lite av.Gunnar Undersrud