I RA 2. mars beskylder Tinn Høyre oss i Tinn SV for å utøve en destruktiv opposisjonspolitikk, og går visstnok inn for å legge ut «snubletråder» og lage støy ut av ingenting.

I sitt ønske om å bedre samarbeidsklimaet kommer de også med følgende påstand: «I forrige periode fikk man til omtrent ingenting. Ingen nye bedriftsetableringer, men fraflytninger og befolkningsnedgang»

Til det siste først; Tinn SV fikk enstemmig oppslutning i kommunestyret, i forbindelse med budsjettbehandling i desember 2019: Det skulle utarbeidedes og vedtas en befolkningsstrategi, med kartlegging, mål og tiltak i løpet av 2020. Da saken kom til behandling, var ikke posisjonen fornøyd med rådmannens løsning, og vedtok å komme tilbake til saken i juni 2020. Siden har ingenting skjedd!

Så er det litt trist at følgende, i posisjonens øyne er å regne som «omtrent ingenting», her er noe av det som ble realisert, løst eller håndtert i forrige periode:
Legevaktsordning forble lokal, tross trussel om interkommunalt samarbeid.
En styrking av tildelingskontor, - PPT med logoped og psykiatritjenesten med kommunepsykolog.
Det ble etablert hurtigladestasjon på Rjukan, asfaltert vei til Skirvedalen, etablert ny vannkilde for Gaustablikk fra Djupetjønn, garderobeanlegg BMP og økt sommervedlikehold.
Sørget for en ny integreringsplan og handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep, fikk vedtatt en ny helse- og omsorgsplan, sentrumsplan, påbegynte frivillig- og reiselivsplan.
Håndterte flyktningstrømmen fra Syria, og nedleggelse av asylmottaket, brann og gjenoppbygging av Mannheimen. Stigebil og brannvegger ble anskaffet for økt brannvern.
Tinn kommune ble trafikksikker kommune, MOT opprettholdt, lekeapparater i Tveitoparken, skolefrukt til alle elever og skjermet barnetrygden for sosialmottakere.

Tinn fikk årlig pallplass på Unicefs kåring over kommuner som satset mest på barn og unge, og vi overleverte i 2019 et nettodriftsresultat over landssnitt på 1,8% og ble rangert på topp 4 blant kommuner i Telemark med tanke på å ha «penger på bok». Så fondene var ikke brukt opp som flere fra posisjonen uriktig og stadig påstår.

Vi opprettholdt skolestrukturen, og fikk iverksatt byggingen av ny skole i Atrå. Her forsøkte faktisk AP og H og utsette prosessen, men et knapt flertall gjorde at fremdriften kunne opprettholdes.

Tilbake til klima i kommunestyret, så vil Tinn SV stemme på bakgrunn av vårt program og det vi til enhver tid mener er det beste for Tinn kommune.
For eksempel vil aldri Tinn SV stemme for å legge ned Miland skole, bare for å skape god stemning i kommunestyret.

Vi ser frem til flere saklige debatter, diskusjoner og avstemninger til beste for Tinn kommune.

Tinn SV – kommunestyregruppa
Jenni Kvaran, Jørn Langeland, Marianne Skårdal, Trygve Lampe og Sanja Pasovic