I RA 20/2 d.å. påstår Gjermund Ingolfsland (Frp) at «fondene var nesten brukt opp de siste årene».

Han bruker dette som et argument for kutt og nedskjæringer, slik jeg forstår hans artikkel.

Mitt spørsmål er: Er dette riktig?

I Varden i mai 2020 blir Tinn omtalt som en kommune som ligger i tetsjiktet i Telemark når det gjelder økonomien.

Her kan vi lese at Tinn har 99,3 millioner «på bok». Det gir oss en 4. plass av kommunene i Telemark. Når det gjelder netto driftsresultat er vi på en 6.plass med 1,8 prosent og 12, 6 millioner i 2019. (Kilde: Telemarkforskning).

Når vi ser på det siste offentlige regnskapet fra 2019 så kan vi lese at Tinn har «en moderat lånegjeld», og at vi har en god «soliditet» med en egenkapital på 28 prosent i 2019, faktisk en økning fra året før.

Tidligere kommunedirektør sa at Tinn er en «rik kommune» da han orienterte om budsjettet for 2021.

Er Frp enig i dette utsagnet? Er vi en rik kommune?

Jeg ser fram til et svar og en vurdering av den realøkonomiske situasjonen i Tinn kommune.

Vennlig hilsen

Steinar A. Miland