Er redd de ansatte blir akterutseilt

Tinn kommune har bestemt at det skal spares 8,1 prosent på kommunebudsjettet. Sanja Pasovic frykter de kommunalt ansatte blir utdaterte på grunn av manglende kursing.