Gå til sidens hovedinnhold

Er redd for korona-dvale: Nå må idretten være på!

Etter over ett år med korona frykter lederen av Tinn idrettsråd Andres Sætre at idrettslagene ikke står i startblokkene nå som startpistolen fyres av for sommersesongen 2021.

Leder av Tinn Idrettsråd minner idrettslagene om at de må huske idrettsregistreringen og at de melde fra om avholdte årsmøter.

Ett år med korona har gjort idrettslagene slappe, frykter leder i Tinn Idrettsråd Andres Sætre.
- Jeg er redd for at lang tid med korona-situasjon gjør at ikke alle idrettslag er på, og gjør det de skal. Nå skal alle idrettslag og grupper i fleridrettslag melde fra om all aktivitet i 2020 denne måneden, og i år er det naturligvis ikke minst viktig, slik at vi ser effektene koronapandemien har hatt på idretten, mener han.
- Jeg vil be alle idrettslag om å gjøre dette ferdig innen 24. april, slik at vi i idrettsrådet kan gå over det, sier Sætre, vel vitende om at fristen er opprinnelig litt lengre fra Norges Idrettsforbund, sier Sætre.
- Vi kan ikke sitte med dette de siste timene. Det er altfor mange som venter til siste lita, og som så ikke får det til av en eller annen grunn, eller glemmer det, så vi ber om at dette gjøres nå, sier Sætre som gikk på som ny leder i Tinn Idrettsråd i juni.

Bare 3 av 15

Og det er flere grunner til at Idrettsrådet tror idrettslagene slumrer i en tid der idretten ikke kan drive vanlig aktivitet.
- Tinn Idrettsråd har bare fått inn tre årsmeldinger og protokoller fra Tinns 15 idrettslag, noe som betyr at det mangler tolv. det er uvanlig få, sier Sætre.
- Tinn Idrettsråd kan ikke holde sitt årsmøte før idrettslagene har hatt sine, og nå ber jeg alle idrettslag som allerede ikke har gjort det om å sende oss årsmeldinger og protokoller for årsmøtene.
Dersom årsmøte ikke er avholdt, ber vi om datoen for måtet. send det på idrettsrådets mailadresse post@tinnidrett.no så fort som overhodet mulig, sier Sætre som håper vi snart får en normalsituasjon for idretten igjen.

Tøft år

- Det er særlig lagidrettene som har hatt det problematisk dette året, men også idretter som er avhengige av haller som har vært stengt som følge av koronatiltak, sier Sætre.
De over 20 har hatt et svært dårlig tilbud. det gjenstår å se hvordan dette har gått ut over idretten, sier Sætre, som vil fastsette idrettsrådets årsmøte når de veit at alle idrettslagene har avholdt sine.
Idrettslagene i Norge har i utgangspunktet fått litt forlenget frist til å avholde årsmøtene sine somfølge av koronasitruasjonen, men målet er at alle skal ha avholdt årsmøtene innen sommeren, også idrettsrådene.