Gå til sidens hovedinnhold

Et år har gått siden valget og et svar til Arild Standal

Innledning.

Til manges overraskelse og for noen til stor frustrasjon valgte Tinn Ap å skrive en samarbeidsavtale om politiske mål de neste 4 år med høyresiden og støtte en ordfører fra Høyre. En avtale Frp valgte å støtte, slik at vi nå har et knapt flertall i kommunestyret.

Et år har gått og et budsjettforslag et vedtatt og et regnskap for 2019 er blitt gjennomgått i kommunestyret.

Så langt har samarbeidet fungert meget bra, det er høyt under taket, for det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt mange gode heftige diskusjoner så langt.

Dette fordi det er mange sterke, engasjerte og utviklingsorienterte mennesker i gruppa vår. Alle har et mål for øye, hvordan skal vi utvikle Tinn og Rjukan til det beste for samfunnet vårt og for alle som bor her, og som ønsker å bosette seg her.

Men la oss gå inn på noen av de viktigste sakene vi arbeider med.

Økonomi.

Tinn Ap er bekymret for den utviklingen økonomien tok under Sp og SV. La det være sagt Tinn har hatt og har fremdeles en god økonomi, men det må tas noen grep. Dette kom tydelig frem når kommune direktøren og økonomisjef la frem regnskapet for 2019. Sp/SV hadde vedtatt en handlingsregel om at de ikke skulle bruke mer enn 145 millioner av våre kraftinntekter på drift.

Dette sprakk så det suser. I 2019 så gikk vårt driftsbudsjett med en underskudd på ca 25 millioner kroner. For å kompensere dette har de brukt nærmere 170 millioner av kraftinntektene. Denne viktige inntekten er brukt opp 100% for å dekke opp underskuddet på drift.

Dette medfører at vi ikke da har midler å sette av til kommende investeringer. Dette skjedde både i 2018 og 2019. Dette kan ikke fortsette og hvis vi også fremtiden skal både ha god kvalitet på de lovpålagte oppgavene, samt å kunne gi og støtte opp om alle de ikke lovpålagte oppgaver som ønsker. Da må vi se på eget budsjett.

Det var det vi gjorde i årets budsjett, bl.a for å beholde Hovin skole /barnehage, Miland skole, støtte til Rjukan idrett og Verdensarven. Så foreslo vi at posten kjøp og tjeneste skulle reduseres med ca 8 %. Dvs ca 13 millioner.

Nå har vi fått høre at utsiktene ikke ser gode ut for kraftinntektene de nærmeste årene og det betyr nye utfordringer.

Vi ga ikke noen føringer på hvor kuttene skulle tas, men at de politiske utvalgene skulle holdes orientert hvor kuttene skulle tas. Det har ikke fungert slik vi hadde ønsket, kutt har blitt gjort administrativt uten av vi som politikere har fått mulighet til å få være med i diskusjonen før kuttene har blitt iverksatt.

Her skulle vi gitt klarere føringer til administrasjonen, hva vi ønsket å skjerme, men det får vi ta med oss inn i neste budsjett arbeid.

Helse.

Det er ikke tvil om helseplanen som ble vedtatt i oktober 2017 skaper fyr, spesielt i SV og Sp-leieren når nevner denne.

Planen er overordnet og skulle følges opp av konkrete planer på de ulike avdelinger innen helseområdet. Det er disse planene som mer konkret skulle fortelle oss hva må gjøres for å oppnå de målene vi har vedtatt ved å si ja til planen.

Når det gjelder de utfordringer i planen som ikke trenger de store investeringer så er midt inntrykk at det arbeides godt.

Men på de områder hvor store investeringer må til, så er det ingen konkrete planer.

Ingen ting har skjedd i 2018 og 2019.

Det som ligger der er noen store visjoner og etter vår mening drømmetanker som er utarbeidet av konsulentfirma Context.

Sv og Langeland sa under valgkampen i fjor at spaden skulle i jorda høsten 2019.

Jeg har bedt om å få de planene SV skulle bygge etter. De finnes ikke i kommunen, så hva Langeland skulle starte byggingene med må gudene vite.

Men det er her den store uenigheten mellom oss i dagens posisjon og SV/Sp ligger.

Hvor stort og omfattende må det bygges for å nå målene i helseplanen?

Det jeg har sett, så sier Contex sine planer og vi må rive, rehabilitere, bygge nytt ca 15000 m2. I følge opplysninger og normer en kan gå inn å se på, så vil kostnaden her bli tror jeg rundt 50 000 kr pr.m2. Da er vi på 750 millioner og pluss, pluss, så nærmer vi oss en milliard.

Vi gikk til valg bl.a på å arbeide for at lokalene ved Rjukan sykehus burde bli tatt i bruk og at et samarbeid mellom Telemark sykehus, Tinn kommune og andre skulle til for å opprettholde de tjenestene som i dag er der, og utvikle nye. Vurdere om noen av kommunens virksomheter kunne flytte dit, fremfor å bygge nytt ved Eldres hus.

Dette er et valgløfte vi ikke har gitt opp og arbeider videre med.

At SV/Sp er overrasket over det, viser jo at de ikke har fått med seg at valget er over og nye koster er på plass.

Helse er stort og tar mye av budsjettet og derfor er det viktig at vi ser på driften, slik at vi får mer igjen for pengene uten at kvaliteten går ned. Helseplanen har en målsetning på å vri tjenestene fra institusjon til hjemme tjenester.

Vi har bedt om en utredning om det kan være fornuftig og samle sykehjemsplassene på et våre to sykehjem i dag. Og bygge det andre ut som et bo/livsstil senter.

Sommeren 2017 var det en stor debatt om å rive eller bevare pensjonist boligkomplekset ved Eldres hus. Fylket anmodet oss å bevare i hvertfall et par stykker. Siden har ingenting skjedd. Det ventes på en reguleringsplan for området. Vi tok til ordet for en utredning for de to boligene som er ønsket en bevaring. Er det mulig å restaurere disse til husbanken standard mål og hva vil det koste ? Samtidig ba vi også om en utredning om det var mulig å få bygget boliger (ikke omsorgsboliger) men vanlige boliger for eldre og andre på gartneritomta. Vi har fått mange henvendelser fra eldre som ønsker er slik bolig i tilknytning til sentrum. Men la det være sagt, en utredning er ikke å fatte et konkret vedtak, men det handler om å få svar fra fagfolk, på det vi som politikere ønsker å utvikle. Tinn boligbyggelag arbeider med å se om det kan være mulig å få kjøpt Bjønnlandsveien til en fornuftig pris, for se om det ikke kan rehabiliteres til nye moderne leiligheter. Som Rjukan absolutt trenger. Et spennende prosjekt vi følger nøye.

Helse er ikke bare for de eldre. Barn og unge har også rett og krav på vår oppmerksomhet og at vi legger forholdene også til rette for de. Derfor er vi glade for at planene for erstatningsboligene for boligene for Tveito alle 19 er i gang. Samt at midlene til å bemanne alle de 6 boligene for ungdom ved Mandheimen er på plass som vi lovet da budsjettet for 2020 ble fremlagt.

Sommerjobb for ungdom har overhode ikke vært prioritert fra Sp/SV sin side de årene de satt ved makta. I valget lovte vi at en sommerjobb aktivitet skulle på plass. Den er nå hvert i virksomhet i sommer og flere ungdom har tjent sine første lønninger. Dette er gjort i samarbeid med Arena kompetanse (tidligere Rjukanlys) som har stått for det praktiske.

En flerbruks hall stod også høyt på vår valgkamp liste, nå er arbeidet har så smått kommet i gang. Kunne gjerne gått raskere, men i disse korona tider får vi ha litt tålmodighet. Det viktigste er at en flerbrukshall kommer på plass.

Tinn kommune har fått ny næringssjef, som det skal bli spennende å følge, hva han kan utrette. Vi kommer til å følge med og gi våre synspunkter til styret om aktivitet fremover.

Ny kommunaldirektør skal på plass og går det som vi ønsker så håper vi at vi får en med bl.a utviklingskompetanse fremst i panna.

Vi har så mange muligheter vi må utnytte.

Men når det er sagt må vi ikke glemme at det i dag gjøres masse god jobb rundt i kommunen. Både av kommunens egne ansatte og alle de næringer og frivillige som gjør denne kommunen unik. Men som sagt, vi må ikke stagnere, men være i stadig utvikling. Da må vi få til en positivitet fra alle, vi må snakke kommunen opp, være stolte tinndøler og rjukanfolk.

Folk som stadig snakker kommunen sin ned, har vi ikke bruk for. Det er dugnadsånden som må rå og får vi til det, så vil vi lykkes også i fremtiden. Tinn Ap er optimistiske, vi har trua, vi kommer sikkert med saker som kommer til å skape debatt. Men alt kommer til handle om å gjøre Tinn og Rjukan enda bedre i årene fremover. Vi skal arbeide etter mottoet i Tinn gjør vi det umulige - mulig.

Så til Arild Standal. Neida vi har ikke mista sjela vår, men vil selvfølgelig følge opp de sakene vi gikk til valg på. At det er overraskende for deg får jo stå for din regning. Men Tinn Ap har ikke tenkt å ikke forsøke å få mer liv i lokalene. Det har vi sagt helt siden vedtaket om nedleggelse av sykehuset vårt. Så får de forestående forhandlinger se om det er grunnlag for både et kjøp og ny aktivitet i lokalene. Men vi vil gjøre et forsøk, fordi vi trenger sårt arbeidsplasser og ny aktivitet i kommunen vår. Hva dette vil koste av investeringer og drift får vi komme tilbake til når resultatet av forhandlingene skal legges frem for politisk behandling,