Få ting betyr så mye for utviklingen av fylket vårt som god infrastruktur. Jernbanelinjer og veier, flyplasser og havner. Næringslivet vårt trenger det. Vi som bor og arbeider, fra Rjukan i nord til Kragerø i sør, fra Horten i øst til Fyresdal i vest, trenger det. Og fylkene rundt oss, dit varer og folk skal ferdes til og komme fra, trenger det.

Men vi har mange og store behov. Betydelige deler av Vestfoldbanen går fortsatt på ett spor - fra 1881. Fortsatt, i 2021, står biler og vogntog fast på det som skal være en nasjonal hovedveiforbindelse over Haukeli. Og fylkesveiene våre alene har et vedlikeholdsbehov som det vil koste 4 milliarder kroner å sette i stand.

I tillegg har hver eneste kommune prosjekter som er av avgjørende betydning for dem.

Men kampen om NTP-prosjektene, og ikke minst kronene, er knivskarp. Skal vi nå gjennom må vi prioritere hardt. Og det gjør vi! Gang på gang – for vi har lært at det nytter. Det er fordi vi klarte å stå sammen om kravet, år etter år, at vi fikk på plass Eidangerparsellen, den nye dobbeltsporede jernbanelinjen mellom Larvik og Porsgrunn. Det har ført til at passasjertallet har mer enn doblet seg. Nye E-18 og ny Mælefjelltunell på E-134 har óg kommet på plass som følge av samme vilje til å prioritere.

Det er derfor jeg blir så glad og stolt når jeg, slik jeg gjorde i forrige uke, ser at vi nok en gang klarer å samles om de få, aller, aller viktigste prioriteringene for fylket vårt. Det er ikke selvsagt. Alle politikere bor i en kommune.

Alt næringsliv har et forretningsområde de skal skjøtte. Men allikevel har vi nok en gang klart å prioritere de to store prosjektene i fylket vårt:

  • Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen, ikke bare til Tønsberg
  • Vintersikker E134 over Haukeli, med oppstart på hele strekningen Seljestad-Vågslid i første periode

Vi har i år fått ros fordi vi klarer å prioritere så hardt. Det er hyggelig og viktig. Det vi aller mest trenger er imidlertid gjennomslag. Nå forventer et samlet Vestfold og Telemark at Stortinget lytter til oss og innarbeider dobbeltspor på Vestfoldbanen og vintersikker E134 i vedtatt Nasjonal transportplan 2022- 2033.