Teksten:

Det er alvorlige signaler som gis fra administrasjonen når det gjelder utfordringene knyttet til fastlegetilbudet i Tinn kommune. Tinn kommunestyre ser svært alvorlig på at vi risikerer å ikke ha nok leger i førstelinjetjenesten.

Dette er en generell situasjon i svært mange kommuner. Det kan være ulike grunner til at vi har fått en så vanskelig situasjon, men dette kan ikke løses kun av den enkelte kommune. Saken må løftes opp på et høyere politisk nivå.

Både Regjering og Storting må ta på alvor den situasjonen som vi opplever.

I disse dager der en ny regjeringsplattform er i ferd med å meisles ut, vil vi så sterkt vi kan appellere til både Ap, SP og SV som har et flertall i Stortinget, om at fastlegekrisa blir prioritert på topp når det gjelder tiltak for å bedre situasjonen både på kort og lang sikt.

Tinn kommunestyre ber sentrale myndigheter om å gripe inn med tiltak for å få til en varig styrking og forutsigbarhet for kanskje det viktigste leddet i vår helsetjeneste – fastlegetilbudet. Det haster med å finne løsninger.

Rjukan, den 7. okt. 2021

Tinn kommunestyre