Må innrømme vi i Tinn SV ble veldig forundret og etter hvert svært skuffet når Hagen i RA 3. September 2019 påsto at Tinn SV har kommet med fake news eller falske påstander i et såkalt PR-stunt!

Hagen som gjennom hele perioden har opptrådt meget stødig og etterrettelig som kontrollutvalgsleder, har i innspurten av valgkampen valgt en litt annen strategi.

Han viser til et intervju uten å referere til dato og hvor vi kan finne dette, påstår han videre at Tinn SV alene har tatt æren for stedlig legevakt, og påstår altså i beste Trumpstil at dette er «fake news» fra Tinn SV.

Innlegget ble av Hagens partifeller delt i sosiale medier, og flere uttrykte naturlig nok misnøye over den påståtte arrogansen Tinn SV hadde i legevaktssaken.

Vi lyttet til ulike intervju, men klarte ikke finne frem til det Hagen hadde påsto han hadde «hørt».

Var det hold i dette - skulle vi selvsagt legge oss paddeflate, og etterspurte på FB for å få hjelp til å finne intervjuet.

Mange refererte til Hagens innlegg, men det hjalp oss lite, når vi overhodet ikke kjente oss igjen i påstandene!

Når Gro Synnøve Bergsland H, til slutt viste oss det såkalte «intervjuet», viste kilden seg å være et svarinnlegg fra Sanja Pasovic og Jørn Langeland - Tinn SV til Erling Andresen i RA den 24. juni 2019.

Kort sagt refererer vi til at LEVEKÅRSUTVALGET fikk saken på bordet, og hele veien refererer til at saken ble behandlet der. Vi berømmer også kreative og dyktige fagfolk og administrasjon for å komme med forslaget om «Nordsjøturnus».

Som kontrollutvalgsleder vet Hagen svært godt at enkeltpolitikere hverken kan eller skal vedta noe utenom i et politisk organ, eller drive saksbehandling for den saks skyld!

For sikkerhets skyld velger vi å gi direkte sitat, så vi unngår å bli mistenkt for «å pynte» på sannheten:

«Legevaktsordning lokalisert i Tinn. I levekårsutvalget fikk vi servert en sak, der vi måte velge mellom «pest eller kolera»; enten en svært dyr stedlig ordning i kommunen, som vi ikke hadde råd til, eller en interkommunal ordning, der legevakt på kveld/natt ville være lokalisert i nabokommunen.

Denne saken valgte vi å sende i retur, med klar bestilling til administrasjonen om å jobbe mer med saken. Det gjorde administrasjonen og nå har vi stedlig legevakt 24/7. Dette var resultatet av politisk ledelse og kreative, dyktige fagfolk som tok i bruk nordsjøturnus som virkemiddel.»

Ja, Hagen, vi må bekrefte at om ikke vi politikere leser nøye, gjengir korrekt og oppgir kilder når vi faktisk mener noe om andre politikere, da oppstår nettopp «fake news»

Så håper jeg alle, selv i valgkampens hete kan glede seg over at Tinn klarte å beholde legevakta - en foregangsmodell som i fagmiljøet nå omtales som «Rjukanmodellen»

Godt valg!

Tinn SV

Jørn Langeland - Ordførerkandidat

Sanja Pasovic - 2. kandidat