For å få fokus vekk fra skolenedleggelse og brutte løfter, prøver H, Ap og Frp å rette fokus på andre enn seg selv. I RA 21/12-20 rettes kritikk til ulike hold, vi skal kun svare for oss.
Samtidig er det fristende å stille spørsmålet:

Hvorfor vil posisjonen se bakover og ikke fremover?

Første påstand er at Tinn SV ikke innførte driftsmessige tilpasninger i forrige periode. Årlig har Tinn tapt store inntekter, i form av synkende overføringer fra Staten, tap på over 20 millioner årlig, fører til at flere enn sittende ordfører fortviler. Uten nødvendige tilpasninger i driften forrige periode, ville vi ikke hatt et nettodriftsresultat på 1,8% i 2019. Det påståtte null-resultatet er beviselig fake news, de som tviler kan sjekke på ssb.no.

Posisjonen fortviler over kritikken av ordfører ang. NIA-garantien, en kritikk Tinn SV fortsatt står inne for. Når ordfører selv legger en sak på bordet, må vi forvente at det faktisk foreligger en søknad og en skikkelig saksutredning.
Tinn SV var med på å bevare Tinn som egen kommune, vi bevarte skolestrukturen, vedtok en helse- og omsorgsplan, husk et politisk samarbeid er basert på gi og ta, og vi må stille nok et spørsmål: Hva har Tinn Ap fått ut av sitt politiske samarbeid så langt?

I innlegget påstås det at eiendomsskatten vil bli «spist opp» i løpet av kort tid. En påstand som kan sidestilles med å si at det ikke er poeng for lønnsmottakere å få lønnsøkning. Økte faste inntekter kunne gitt Tinn kommune mulighet til å drifte, f. eks Miland skole, psykiatritilbud med mer.

Høyres tordentale mot eiendomsskatt er ikke ny, men selv om H ikke liker eiendomsskatt er det både legitimt og fullt mulig for Tinn i likhet med 239 andre hyttekommuner å utvide eiendomsskatt til å gjelde boliger og fritidsboliger.

Avtroppende kommunedirektør har faktisk åpent erklært motstand mot eiendomsskatt, han frykter ressurssterke hytteeiere skal saksøke kommunen. Til det må vi poengtere, at i Tinn skulle vi selvsagt innført dette på lovlig vis. Tinn SV frykter ikke ressurssterke hytteeiere, tvert imot har vi forventing, om at de fleste gjerne ville bidratt til fellesskapet.

Etter å klage på tidligere posisjoners pengebruk, gjør posisjonen selv et drastisk grep, på få dager bestemmer de seg for å øke utbyttet fra Tinn Energi. 8 millioner blir til historiske 13,75 millioner i utbytte. Utbytte brukes til å sanere svikt i inntekt på eiendomsskatt, resten flyttes til Rjukanbadet, og RNU. Vi må bare håpe kraftmarkedet ikke svikter i 2021, vi trenger et solid Tinn Energi også i fremtiden.

At Frp i Tinn etterlyser kvalitet på integrering er rørende, og at H vil innføre en arbeidslinje er ikke nytt. Tinn SV ønsket også en evaluering velkommen, det var i forrige periode vi fikk på plass en ny integreringsplan.

Tinn Ap, sammen med sine blå – blå kamerater i Tinn H og - Frp etterlyser mer kritisk tenking fra RA.

Vel og bra, men ta samtidig en titt i speilet! Hvorfor etterlyse bedre integrering, for så bruke flyktningfond til å finansiere tiltak som ikke berører flyktninger? I tillegg velger dere å kutte over 1,2 millioner på voksenopplæringen. I samme kuttrunde ble psykiatrien rammet med stillingskutt, i seg selv dramatisk – og i andre bølgen av en pandemi, er det for oss uforståelig.

Angrep er beste forsvar sies det, og Tinn AP beskyldte Tinn SV for populisme da vi kom med følgende verbale forslag:
«Tinn kommune utreder og iverksetter tiltak som kan gi eldre på og utenfor institusjon en mer aktiv og sosial hverdag.»

Et forslag, som ikke koster annet enn politisk vilje ble overraskende stemt ned.

I Tinn er det vel egentlig bare posisjonen selv ved H, AP og Frp som kan være overrasket, når tidenes løftebrudd fører til motstand.

Så slutt å syte og hakke på andre, det kan virke som dere har nok å rydde opp i på hjemmebane.

Jenni Kvaran, Trygve Lampe, Åshild Langeland, Sanja Pasovic og Jørn Langeland

Tinn SV