Som 1. nestleder i Viken KrF og medlem av landsstyret kjenner jeg det blir umulig for meg å gi legitimitet til det KrF jeg nå erfarer.

Jeg har derfor takket nei til stortingsnominasjon. Jeg vil trekke meg fra alle verv, og trekker også mitt medlemskap. Det smerter mest å ta farvel med det lokalpolitiske arbeidet i Asker.

Samarbeidsavklaringen som ga oss fargen rød, gul eller blå, var ikke bare et politisk retningsvalg for KrF. Med på kjøpet fikk partiet en helt ny ledelse som har fremmet politiske prioriteringer langt fra det brede folkepartiet jeg ønsket meg.

KrF definerer seg selv som et kristendemokratisk parti. Sentralt står det kristne menneskesynet, nestekjærlighetstanken og forvalteransvaret. KrF vil være et verdiparti med en viktig stemme i den politiske samtalen og har hatt en særlig betydning innen bioteknologifeltet og familiepolitikken.

Det er også andre viktige symbolsaker som har farget merkevaren KrF. Jeg tenker spesielt på homofile og skeives rettigheter og frigjøring i samfunnet.

Vi lærer våre barn toleranse og likestilling basert på de kristne og humanistiske verdiene i skolen. KrF står nå alene igjen, som det eneste politiske partiet på Stortinget, om en utrygg politikk for LHBTI-mennesker. Jeg vil nevne noen eksempler på det.

I 2018 ble det offentlig kjent at daværende organisasjonssjef i ungdomsorganisasjonen KRIK ikke ønsket homofile ledere velkommen. I 2020 ble han rekruttert til stillingen som organisasjonssjef på KrFs landskontor.

NRK-dokumentaren om konverteringsterapi avdekket grove overgrep og krenkelser av mennesker, og saken ble politisk aktuell på Stortinget i 2019–2020. KrF landet, stikk i strid med sine regjeringspartnere, på sitt primærstandpunkt. KrF ville skjerme muligheten, iallfall innenfor rammen av trossamfunn, for fortsatt å kunne ha mulighet til å reorientere skeive og homofile eksempelvis gjennom bønn.

Et helt uforståelig standpunkt for mine barn på 11, 13 og 15 år og meg selv. – Mamma, homofile er jo ikke syke.

KrF har aldri brukt termen «skeiv». Det kan ikke forstås på annen måte enn at partiet ikke vil anerkjenne at en gruppe mennesker kjenner en tilhørighet til denne kategorien.

Tidligere medlemmer av det skeive nettverket i KrF har fortalt meg at de har hatt to sentrale støttespillere. Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold. Nå er begge på vei ut av stortingslistene, det gjør det utrygt.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har rett. KrF har blitt et kristenkonservativt parti.

KrF bør videre forvalte religionens plass i samfunnet bedre enn partiet gjør i dag. Partilederen står ofte opp for de frikirkelige, kristne trossamfunnene. Langt mer sjeldent for andre grupper av religiøse.

Om koranen brennes på torget i Kristiansand, er han usynlig. Om en skole i Rjukan forsøker å gjøre et arrangement livssynsåpent og trygt for alle elever med ulik tro og livssyn, poengterer han «Dette blir for dumt. I Norge feirer vi jul».

Samvittigheten min er både forstuet og forstrukket. Jeg har gått på akkord med mitt menneskesyn. For alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens. Jeg må derfor si «farvel».

Kristin Walstad, 1. nestleder Viken KrF og leder av Asker KrF


20.juni 2022