Det er klart at det foreløåpig ikek dinnes nok tester til at alle som vil kan testes for korna-smitte, i tillegg til at den opptrer ganske ulikt i styrkegrad fra person til person. Milde symptomer av koronasmitte kan også forvekslesmed både sesonginfluensaen og med den forestående pollensesongen. Personer som mistenker at de er smittet med koronavirus kan nå selv registrere symptomene i et skjema på nettet, opplyser Folkehelseinstituttet.

- Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet, som sammen med Norsk Helsenett står for selvrapporteringstjenesten. Man får ikke kontakt med helsepersonell gjennom tjenesten, men bidrar til å kartlegge hvor mange i Norge som kan være syke med koronavirus.
- Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Her kan du melde fra ved mistanke om koronasmitte

(©NTB)