Fiberdekning dit ingen kunne tru

Vinje formannskap foreslår å legge fiberkabler til Møsstrond. Og at det settes av  6,8 millioner kroner til dette de neste 10 årene. Nå er det opp til styret i Møsstrond Kraftfond.

DEL

Tidlig i desember vedtok et enstemmig Vinje formannskap å oppfordre Møsstrond Kraftfond til å bevilge inntil 6,8 millioner kroner til fiberutbygging innover den veiløse fjellgrenda over en 10-års periode.

- Formannskapet mener dette vil være med på å styrke bosettinga på Møsstrond, sier Jan Myrekrok, rådmann i Vinje kommune, til RA.

De håper at pengene kan hentes fra fondet som ble opprettet da Hydro Energi fikk fornyet 60 års konsesjonen på de fire øverste meterne i magasinet i 2012. Kraftprodusenten ga dengang 25 millioner kroner som ble satt av på et fond som igjen skulle brukes til Møsstronds beste. Det er avsetning her ifra som nå er tenkt brukt. Det var det samme fondet som bevilget 1,5 millioner kroner til bygging av lekteren "Førnesbrunen" i 2018.

Samtidig skal nettet for strømforsyning utbedres.

- Det er værhardt her inne og flere av trestolpene må snart skiftes ut. Rauland Kraftforsyningslag ser ut til å måtte gjøre dette i egen regi uten statlig støtte. De har sagt at de kan legge fiber samtidig, sier rådmannen.

Kraftforsyningslaget har gjort det klart at de ikke kan bygge ut fibernettet i dette området på kommersielle vilkår da det er for få husstander her og lang kabelframføring.

- Når det gjelder bredbånd kan det også vanke støttemidler fra den statlige tilskuddsordninga, populært kalt bredbåndstøtteordninga eller Nkom-midler. Etablering av kabla bredbånd er både ett godt næringsformål og et fellestiltak som flere vil nyte godt av, sier rådmannen.

For å dekke begge sider av den store innsjøen kan det ligge an til kabelstrekk i lufta, under vann og via grøfter. Møsstrendingene står ikke uten bredbånd i dag. Flere har dette i dag gjennom radiolink, men kapasiteten vil bli betydelig økt gjennom nye fiberkabler.

I styret for Kraftfondet sitter det tre politikere fra formannskapet og to representanter fra innbyggerne på Møsstrond. En av dem er Arne Skogheim (H).

- Styret kommer til å ha et møte på nyåret og da vil denne saken bli behandlet der, sier han.

Skogheim presiserer at 6,8 millioner kroner er totalkostnaden og at målet – hvis det blir et positivt vedtak - er å hente støttemidler fra statlige myndigheter også.

Artikkeltags