Fikser tunnel på vidda for 2,5 millioner

Denne uken gikk startskuddet for arbeidet med å utbedre og rehabilitere vannveien til Mår kraftverk.