Koronapandemien er ikke over, og de siste tilfellene av smitte i Tinn viser det.

Ordfører Steinar Bergsland sier til RA at oppblomstringen av smitte i Tinn ikke kommer som noen overraskelse på smitteberedskapen.

– Dette har vi forventa. Smitteberedskapen vår håndterer situasjonen, og vi setter inn ekstra tiltak, sier Bergsland.

Testing på lørdag

Og det ekstra tiltaket han sikter til er at koronateststasjonen er åpen på lørdag.

Etter det RA erfarer dreier det seg om mange nækontakter, og smittesporingen er omfattende.

Selv om Bergsland ikke kan bekrefte informasjonen – så kan han opplyse om at smittesporerne er veldig fornøyde, og de møter velvilje overalt.

– Smittesporingen i Tinn er veldig effektiv, og det skyldes at smittesporerne kun møtes med velvilje uansett hvem de ringer, sier ordføreren.

Det mener Bergsland gjør smittesporingen og smittevernet i Tinn veldig treffsikker.

– Signalene fra smittesporerne gleder meg veldig. Tilliten mellom smitteberedskapen og innbyggerne er veldig viktig, sier han.

Alle vil bli kontaktet

– I Tinn kommune har vi nå smitteutbrudd, skriver kommunen på sine sosiale medier før de legger til:

– Vi har kontroll, men det er potensial for flere smittede, og vi vil få flere svar i løpet av i dag og de nærmeste dagene.

Smittesporerne er i full gang med en stor jobb.

Mange skal kontaktes, og Bergsland ønsker å opplyse alle berørte at de vil bli kontaktet.

– Det som er viktig å huske nå, er at det er veldig lav terskel for å teste seg. Vi ønsker å teste så mange som mulig. Har du en mistanke om at du kan være smittet, kontakt koronatelefonen i Tinn, så får du time, oppfordrer Bergsland.

Bergsland understreker at ingen i Tinn skal føle skam fordi de er smitta, eller hvis de tror de er smitta.

– Det kan skje med hvem som helst, og de signalene jeg får tyder på at vi ikke har noen koronaskam i Tinn, og det skal vi være glade for, mener han.

Fremdeles pandemi

Steinar Bergsland mener det er viktig å presisere at koronapandemien ikke er over.

Men takket være mange vaksinerte, så er ikke sykdomsbildet så dramatisk lenger.

– Det er de nasjonale tiltakene som fremdeles gjelder. Avstand og hygiene. Klarer vi å etterfølge disse rådene, så viser all erfaring at det går bra, sier Bergsland.