Store nedbørmengderhar ført til store problemer på Fv. 365 5 kilometer fra Hovin sentrum. Vannmengdene er så store at grøfter og stikkrenner ikke greier å holde vannet unna.

RAs medarbeider på stedet forteller om litt kaotiske tilstander. Vannet renner ut i veien rett etter en sving, og det er stor trafikk på veien. Flere bilister har hatt problemer med vannplaning.

Hytteeier i området står og dirigerer trafikken. Mannskaper fra NCC er på vei for å sjekke forholdene.

En sjåfør mistet kontrollen over kjøretøyet og kjørte ut i grøfta. Bilberging fra Rjukan er underveis.