Svineroiveien  er åpen for ferdesel igjen.

Det var tidligere idag at vei-entrprenør NCC valgte  å stenge Svineroiveien på grunn av noen mindre utglidninger av løsmasse. De stengte veien inntil eksperter fra Statens Vegvesen hadde sjekket forholdene,  Det skjedde ved halv elleve tida mandag formiddag.  Utrykningskjøretøy kunen  passere. Ny informasjon kommer når veien er åpnet. Da RA snakket med driftsleder Espen Faane i NCC ved åttetida sa han at de fulgte utviklingen i Svineroiveien og Maristiien.

- Det virker som om regnet skal avta utover formiddagen, men vi holder ekstra øye med skråningene i Maristien og Svineroiveien. Etter så mye nedbør pleier disse strekningene å være utsatt for mindre ras, sa han på morrakvisten.

Et par timer seinere ble det altså bestemt å stenge veien midlertidig.