Flommen 27. juni 1927 minnes av verdensarven

Det har vært flomfrykt denne måneden, og det er foranledningen til at Trond Aasland skriver om flommen i 1927 på verdensarvens nettside.ne på strekningen Skien til Notodden.