Møtet i kommunestyret begynner klokka 16.00 og blir direkte overført – og kan sees via RAs nettsider.

Du kan KLIKKE HER for å følge dagens kommunestyre.

Tidligere torsdag, stilte RA følgende spørsmål til kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes:

– Hvordan går det med bosetting av flyktninger i Tinn? Er det endelige antallet flyktninger dere har meldt inn til IMDI klart?

– Jeg skal orientere om dette i kommunestyret i ettermiddag, svarte hun.

Øvrige saker

Øvrige saker som behandles i kommunestyret i dag er blant annet innkjøp av nye Ipader til de folkevalgte – da det etter 2023 blir vanskelig å oppgradere de gamle.

Her foreslår kommunedirektøren å sette av 300.000 kroner til 60 stykk Ipader.

Videre skal avtale om leie av Såheimshallen og finansiering av oppgraderingsarbeider behandles.

Dessuten en festekontrakt mellom Bjørn Myhres og Tinn kommune.

Andres saker

  • Reiselivsstrategien 2019-2029 skal revideres.
  • Helhetlig integreringsplan Tinn kommune 2021-2025
  • Høringssvar utviklingsplan 2035 for Sykehusets Telemark
  • Budsjettendringer mars 2022 – Tinn kommune
  • Politisk tiltaksplan for Kongsbergregionen 2022-2023
  • Høringssvar strategi for fylkesveinettet