Folkemusikk fra Numedal blir verdensarv

Ti voksruller med lydopptak av folkemusikk fra Numedal og Sigdal, er nå tatt som en del av UNESCOs verdensarv.