- Skremmende og bekymringsfullt

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland liker dålrig at Tinn har mistet 821 innbyggere siden han flyttet hit, 184 mens han har vært ordfører, og 111 bare site året.