Forbereder åpning av skoler og barnehager i Tinn

Barnehager i Tinn åpner 20.april, skoler fra 1. – 4. trinn og SFO 27.april. - For meg er det viktig at en gradvis gjenåpning skjer på en måte som oppleves trygt for alle involverte, sier Christine Kollenberg - kommunalsjef oppvekst og kultur i Tinn kommune.