Formannskapet vil be kommunestyret si i fra seg sin myndighet

DEL

Det var formannskapsmøte i Tinn kommune på telefon tirsdag, for første gang i historien i Tinn kommune. Bakgrunnen er koronaviruset, og at vi alle må være med å begrense møtesammenkomster.

Møte per telefon fungerte i følge formannskapsmedlemmer RA har vært i kontakt med helt fint, og ordfører geleidet tilhørerne igjennom sakskartet.

Da formannskapsmøtet kom til eventuelt-posten, ble det diskutert hvordan de skulle gjennomføre kommunestyremøte 26. mars.

Senterpartiets Bjørn Sverre Birkeland foreslo at formannskapet burde be kommunestyremedlemmene, kommunens øverste organ, delegere myndigheten til formannskapet, slik at det er mulig å gjennomføre møtene fram til 1. juli, på en mest hensiktsmessig måte.

Derfor anmodet Sp formannskapsmedlem om at formannskapet ba ordfører om å få en skriftlig erklæring fra hvert et medlem til å delegere sin myndighet til formannskapet, fram til 1. juli, 2020.

- Det er en unntakstilstand i Norge, som også vår kommune må ta innover seg, og ta konsekvensen av, sier Birkeland.

SVs formannskapsmedlem var også inne på samme tema i formannskapsmøtet, og støttet Birkelands tanke med en gang. Også Steinar Bergsland, Høyre, Karin Rø, Høyre, Kjetil Jore, Ap og Kathrine Håtvedt, Ap gikk med på dette forslaget fra Sps Birkeland.

- Viktige å være samkjørte og koordinerte når vi tar avgjørelser i en slik krisesituasjon. Vi ønsker å kunne ta hurtige og riktige avgjørelser nå, og gjøres det feil er vi flere om det, sier SVs Jørn Langeland.

Hvis dette forslaget skal gå gjennom må alle kommunestyremedlemmene i Tinn akseptere formannskapets anmodning. Det holder at ett kommunestyremedlem sir nei, så faller så faller formannskapets innstilling.
Dette er et eksepsjonelt unntak i historien, men det vil være utrolig krevende og til dels umulig å la kommunestyre være det øverste organet for Tinn kommune framover, om vi i en «krisetid» skal innkalle alle 25 representantene. Vi bryter også fort med de nasjonale retningslinjene og anbefalingene fra helsemyndigheten, om vi politisk skal gjennomføre møtene som planlagt, mens andre ikke får lov til dette.

Artikkeltags