Forskere: Gener fra neandertalere kan gi alvorlig covid-19

Av