Historielaget holder årsmøte på Kasino kommende torsdag ettermiddag. Etter årsmøtet vil Anne Berit Engell Brubakken holde et foredrag med tittelen «Fra gård til kraft». Hun har bodd på Våer og har slektstilknytning til stedet gjennom flere generasjoner, ja faktisk tilbake til 1612. Sett fra hovedstaden er indre del av Vestfjorddalen en avkrok – Verdens ende som kongen av Siam slo fast i 1907. Men hit kom de første turistene for å se Rjukanfossen og på denne fjellhylla ble verdens største kraftstasjon bygd i 1911 og 25 år seinere verdens første hydrogensfabrikk. Rundt 15 år senere ble Hydrogenfabrikken reist rett foran kraftstasjonen – det som skulle bli verdens største vannelektrolyseanlegg. For ikke snakke om verdens mest berømte sabotasjeaksjon under krigen og alle de verdenskjente skuespillerne som tappert har forsøkt å gjenskape dramatikken. I dag er det også blitt et kraftsenter for turisme med industriarbeidermuseum, strikkhopping og isklatring. Men her bodde det også folk – folk som vandret til Amerika og folk som etter hvert vandret inn fra Østlandet og helt i fra Sverige. Her var det butikk, skole, tennisbane og postkontor. Til og med et jernbanespor gikk opp hit og en trallebane på rørgata – rett opp til fjells. Det er først og fremst folkelivet som Anne Berit skal konsentrere seg om – slik hun husker det, blitt fortalt og lest seg opp på.

- Foredraget er åpen for alle. Velkommen, sier Torild Kristiansen Bye, leder i Rjukan historielag.