Gå til sidens hovedinnhold

Framtidens helse- og omsorgstilbud i Tinn - valgkampsak eller ei?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva risikerer vi ved å la velgerne få et reelt valg når det kommer til fremtidens helse- og omsorgstilbud i Tinn? Stoler vi på innbyggernes dømmekraft i Tinn?

Fremtidens helse- og omsorgstilbud i Tinn ser nå ut til å bli en sak som vil prege valgkampen. Det mener jeg er bra dersom man unngår å gå på person fremfor sak. Velgerne vil da kunne få et reelt valg når det gjelder hvor man skal lokalisere både helserelatert virksomhet, eldresenter og omsorgsboliger. Ved siste valg ble vel innbyggerne lovet nærmest et gjenåpnet sykehus av SP, og både de og SV gjorde et særdeles godt valg. Har så velgerne fått det de ble lovet? Det er jo åpenbart hva svaret på det er... Er det så godt nok?

I saken angående lokalisering som ble behandlet på Gaustablikk, så lå det et estimat som man (administrasjonen og posisjonen) «var veldig sikre på» ville holde og være likt på begge lokasjoner dersom man la absolutt alt til et bestemt sted. På møtet på Gaustablikk sa daværende rådmann følgende, og dette er ganske nær ordrett hva som ble sagt: «administrasjonen har den siste uken (red.anm: før kommunestyremøtet på Gaustablikk) forsøkt å kvalitetssikre tallene for prosjektet, men dette har vi ikke lykkes å få til. Allikevel føler vi at tallene er riktige». Det ble da anslått i størrelsesorden 200-300 millioner kroner ved å legge alt til en lokasjon (Eldres hus-tomten eller sykehusbygget). Man forsikret fra administrasjonens side sågar på direkte spørsmål, at ras- og flomproblematikk var hensyntatt og under kontroll ved å bygge på Eldres hus-tomten. Det er vel forøvrig først i disse dager man nærmer seg en konklusjon på kartleggingen i hele kommunen vedrørende akkurat dette, slik at svaret som ble gitt den gangen nok var upresist.

Vi i Høyre har aldri sagt at vi ønsker et eldresenter i sykehusbygget, vi har sagt tydelig at vi ønsker omsorgsboliger og eldresenter ved der Eldres hus er i dag. I sykehusbygget mener vi helserelaterte tjenester er det bygget er meget godt egnet for. Eksempelvis legevakt som i dag. Tidligere teknisk sjef ved tidligere Rjukan sykehus mener forøvrig bygget er i særdeles god forfatning. Hvorfor skal man etterlate et inntrykk fra de som styrer om at alternativene kun er alt eller ingenting på hver lokasjon? Dette er jo positivt feil å hevde.

Vi har vel i dag over 40 meget kompetente helsefagarbeidere som pendler ut av kommunen vår. Tror man virkelig ikke de aller fleste av de, eller alle, ønsker å jobbe i Tinn? De hadde nok gladelig søkt seg til en stilling i Tinn dersom de følte at det var forutsigbarhet, en trygghet for at deres jobb var trygg og ble satset på. Hvorfor kan ikke vi i Tinn være litt fremoverlente og sette oss i førersetet med å virkelig forsøke å få til noe? Vi trenger både kortsiktige og mer langsiktige løsninger, og da vil det være særdeles lite heldig om det skal gå prestisje i en sak som det åpenbart er forskjellige meninger om. For det er nok ikke slik som det later til (ut i fra innlegg å bedømme) at de som styrer kommunen tror, nemlig at 90% eller mer av innbyggerne vil ha alt plassert på Eldres hus-tomten. Det prosjektet som ble «solgt» inn som det helsesenteret vi skulle bygge, det er det utopisk at kun vil koste under 300 millioner kroner, og det vet også posisjonen. Bygget som Context presenterte for oss politikere var fantastisk flott, men langt unna å kun koste 300 millioner kroner. Anslag som noen har antydet tilsier en investering på minimum 650 millioner kroner.

Kan vi la velgerne få være med å bestemme ved kommende valg? Eller frykter posisjonen resultatet?