Regjeringen kutter i frivillig sektor som utgjør 76 milliarder av norsk verdiskapning

Av

Frivillig arbeid utgjør nesten 76 milliarder av norsk økonomi, viser nye tall fra SSB. Samtidig er firepartiregjeringen enige om å kutte 15 millioner i momskompensasjon til frivillige lag og foreninger.