Gå til sidens hovedinnhold

Fryktar konsekvensane av lokal motstand

Truleg er det nesten ingen bukkar over 4,5 år att på Hardangervidda. Villreinstamma er redusert til 5.500 dyr, og per i dag er det ingen bestandsmål å halda seg til. Krava om CWD-prøvar fører samstundes til ekstra press på kvoteforslaget.

For abonnenter