Full brannutrykning til Tveito Allé

Tinn brannvesen rykket ut på full utrykning til Tveito Allé 1 ette rat det ble meldt om røyktvikling på loftet.