Jeg trodde ikke skulle mene noe mer om denne fylkesveien før valget, men jeg kan ikke la være å kommentere de påstandene Birger Hovden Ap er så frimodig å tillegge meg..

Vårt parti, FrP og til slutt sammen med en samlet opposisjon i Vestfold og Telemark fylkesting, har servert Birger Hovden og Ap i Tinn så mange lissepasninger at det er utrolig å lese hans påstander som han gladelig tar ut av lufta. Det at våre forslag skulle gå ut over andre ting er reint sprøyt. Ved alle våre forslag så har vi alltid foreslått bruk av virkelige/ eksisterende penger. Ved siste møte, så viste vi til penger som stod på et meget solid disposisjonsfond på 1,2 milliarder kr, som vi selvfølgelig kan benytte oss av til fylkets egne veier.

Etter det jeg forstår, så bør Birger Hovden ta noe voksenopplæring før han muligens går i gang med en ny periode.

Etter det jeg kan huske fra mine snart fire år sammen med Birger Hovden, så er det eneste han har fått til er å få utbedret autovernet i en sving, noe før Skinnarbu.

For øvrig så ligger alle møter på fylkeskommunens nettsider, og alt kan sjekkes der.

Jeg håper innbyggerne i Tinn kommune velger inn folk som gjennomfører det de lover, og ikke bare bøyer seg for partipisken. For det avler politiker-forakt, og er ødeleggende for vårt gode demokrati!