- Med disse stipendene ønsker vi å bidra til talentutvikling. Vi ønsker å bidra til å bygge Vestfold og Telemark som et idrettsfylke hvor utøvere opplever gode rammer for satsing, og til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving, sier Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Toppidrettsstipendet er innrettet mot unge utøvere, og aktuelle kandidater må være mellom 16-23 år. I tillegg må de være fra Vestfold og Telemark, og ha et høyt internasjonalt nivå. Aktuelle kandidater for kunstnerstipendet er profesjonelle utøvere som har sitt virke i fylket.

Økt satsing

Fylkeskommunen har satt av en årlig ramme på 320 000 kroner til toppidrettsstipend, som skal fordeles på inntil 8 stipend på 40 000 kroner. Det er en økning på 45 000 kroner sammenliknet med hva de to tidligere fylkene hadde. Rammen for kunstnerstipendet er på 250 000 kroner, og skal fordeles på 5 stipender.

- Jeg håper mange av våre talenter rundt omkring i hele fylket nå hiver seg rundt og søker, selv om søknadsfristen i år kommer litt brått på. Alle søknader vil bli nøye vurdert av pris- og stipendkomiteen, forsikrer Foss Five.

Mer informasjon og søknadsskjema ligger på fylkeskommunens nettside