Det forventes over 2000 flyktninger fra Ukraina til Vestfold og Telemark fylke i 2022, i tillegg til 300 kvoteflyktninger fra flere land. Fylkeskommunen, Statsforvalteren og KS inviterer derfor til et digitalt fellesmøte 29. mars om frivillighet og flyktningsituasjonen. idag fra klokka 16 til 17.

Fylkeskommunen ønskr på denne måten å høre om behov for koordinering, kompetanseheving og samhandling på tvers. Det er en mulighet til å giu innspill som kan bringes tilbake til nasjonale myndigheter.

I pressemeldingen heter det:

"Heldigvis er det mange som ønsker å bidra til å skape et godt møte med det norske samfunnet for mennesker på flukt som kommer til oss. Frivillig sektor har en viktig rolle i arbeidet med å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet, og bidrar til å utfylle det offentliges innsats.

Det er mange aktører å forholde seg til på, og vi ser behovet for en orientering om roller og virkemidler for å få til bedre samhandling og koordinering på dette feltet.

I samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og KS (Kommunesektorens organisasjon) inviterer vi derfor til et digitalt fellesmøte på TEAMS for frivillige organisasjoner, kommuner og mottak, for å orientere om våre roller og tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten, og for å besvare spørsmål og få innspill.

Logg deg på møtet 29. mars kl. 16.00 via denne lenken (TEAMS)

"Vi ønsker å høre om deres behov når det gjelder koordinering, kompetanseheving og samhandling på tvers, og få deres innspill knyttet til flyktningsituasjonen som vi kan bringe videre til nasjonale myndigheter!"

Program

Velkommen, ved Liv Marit Hansen, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering, Vestfold og Telemark fylkeskommuneStatsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer, ved Ingvild Aartun, direktør samordning og beredskap, fylkesberedskapssjefKS orienterer, ved Sven Tore Løkslid, Fylkesstyreleder KS Vestfold og TelemarkVestfold og Telemark fylkeskommuneorienterer, ved Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver for integrering; næring, innovasjon og kompetanseSpørsmålsrunde og innspillfra deltakerne