Fylkesmann Olsen: Mangel på smittevernutstyr

Fylkesmann Per Arne Olsen oppfordrer alle som har utstyr på lager som kan brukes til smittevern for helsepersonell, om å kontakte sin kommune. Fylkesmannen kjenner til flere firmaer som har overført slikt utstyr.

DEL

Sykehusene har nå knapt med utstyr og flere kommuner rapporterer om minkende lager eller at de snart vil mangle utstyr.

-Det er totalt sett ikke kritisk mangel ennå. Arbeidet med å sikre leveranser til tiden som kommer pågår, men for øyeblikket er det riktig å si at alle bidrag er verdifulle, sier Olsen i en pressemelding.

-Det er svært viktig at både sykehus og kommuner har nødvendig utstyr for å beskytte sine ansatte. Hver enkelt kommune er ansvarlig for å skaffe smittevernutstyr til sin drift, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Utfordre kommunene

-Vi vil utfordre kommunene til å utvide samarbeidet om innkjøp. Vi har flere kommuner som representerer mange innbyggere, og interkommunalt samarbeid om innkjøp kan gi bedre muligheter for å få tak i utstyr. Dette hadde i tillegg gitt kommunene en samlet oversikt over lokale leverandører, sier fylkesmann Per Arne Olsen

-Noen kommuner har startet med å skaffe utstyr via egne kilder. Vår vurdering er at dette er fornuftig og en god måte å oppfylle kommunens ansvar for egne ansatte og for å dekke behovet på kort sikt, sier Olsen.


- Enorm etterspørsel

Staten har gitt Sykehusinnkjøp HF oppdraget med å inngå avtaler om innkjøp av nødvendig utstyr, inklusive smittevernutstyr. En leveranse har ankommet, flere er forventet i tiden framover.

-Det er enorm etterspørsel etter slikt utstyr på verdensmarkedet, produksjonen har vært lav i Kina på grunn av Covid-19 og logistikken med å få fraktet utstyret. Det er derfor begrenset hvor mye utstyr det er mulig å få tak i på kort sikt.

-Forhåpentligvis vil situasjonen bedre seg etter hvert som produksjonen tar seg opp og nye produsenter kommer på banen, men i de nærmeste ukene vil tilgangen være begrenset, sier fylkesmann Per Arne Olsen.


Artikkeltags