Ga en smak av spel

Selv om årets forestillinger måtte avlyses på grunn av korona, kunne Marispelet lørdag gi rundt 100 oppmøtte en smak av spel, ved å by på dans, musikk og knakkenfest.