Jeg synes det var hyggelig at ordfører tok seg tid til å komme hjem til meg, men han bør selv fortelle befolkning hvorfor han ikke vil ha en geolog til å undersøke rasfare i lia bak Gartneritomta. Det vil hindre utbygning av trygghets boliger for eldre og uføre på Gartneritomta.

Eier av Gartneritomta - altså Haugen - svarte raskt. Sitat: «Vi er positive til at det bygges på tomten, og jeg mener tomta ligger godt til ift ras ettersom det går en rasvifte som leder evt ras til hver side. Jeg kan også ta en prat med Steinar». Sitat slutt. Men hva sier ordfører? Tar kommunen en prat med eier, Haugen, for få til en avtale?

Sitter ordfører på informasjon om tomta som vi andre ikke vet? Mange vet ikke hvor viktig denne debatten om trygghetsboliger/ livsløpsboliger som vi nå har er. Den kommer til å bestemme for generasjoner framover hvorledes eldre og uføre skal bo i Tinn.

Svar på et åpent brev til ordfører gjelder ikke bare meg. Men det gjelder hele Tinns befolkning. Derfor er det så viktig at ordfører går ut og forteller befolkningen hvorfor han ikke ønsker en geolog til å undersøke Gartneri tomta. Han stopper da en utbygging av trygghetsboliger på Gartneritomta, som er etter min mening den fineste og kanskje den sikreste tomta i Vestfjorddalen og den beste beliggenheten for de som trenger det mest.

Kan godt skjønne at ordføreren ikke ville betale for en geolog når det var uvisst hva som ville skje med tomta, men nå vet vi det! Eieren er positiv til at kommunen bygger trygghetsboliger på tomta. Det vil da være naturlig at kommunen også betalte for geolog, og blir enig med eier om en avtale. Hvem ellers skal ta den utgiften for kommunen?

Tinn kommune står ovenfor en stor eldrebølge hvor romslige leielighter kan bli et behov for mange av oss. Ikke bare sentrumsnært, men også på Bjørkhaug og Austbygda. Vi må bygge for framtida!

Mvh. Slaggruppa Rjukan og Tinn

Leder Erling Andresen