Tyver røsket kobberkablene ut av grøftene

Kobbertyver har stjålet 250 meter med ledninger i den nye lysløypa mellom Bygget og Kvitåvatn. I tillegg er det gjort ødeleggelser.